Visos žmonių bėdos kyla dėl nesugebėjimo tykiai pasėdėti kambaryje vienumoje.
Autorius: B. Paskalis